مجری برگزاری دوره های فنی و مهندسی

اولین سمینار دعاوی پیمان

اولین سمینار دعاوی پیمانبا حضور مدیران عامل صنایعمدیران ارشدصادرکنندگانوارد کنندگانپیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمیکنسرسیومهای پیمانکاری مورد تایید وزارت صمتو صنایع پتروشیمی و پالایشگاهیو

ادامه مطلب »