درباره ما

شرکت کیان تجهیز انرژی آرتا

KIAN ENERGY EQUIPMENTARTA

0
+
سال تجربه
0
+
مشتریان راضی
0
+
پروژه های موفق

تاریخچه کار ما

چشم انداز و ماموریت ما

تیم ما

آرش عالی

مدیریت عامل

رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی رزومه آرش عالی 

خانم قربانی

مسئول امور اداری و حقوقی

رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی رزومه خانم قربانی

شرکا و بخش های وابسته