وبلاگ

مفهوم صادرات

حال که مفهوم واردات و روند آن را فهمیدیم ، مفهوم صادرات می‌تواند تفاوت‌های صادرات و واردات را برای شما روشن کند.

ادامه مطلب »

روند واردات_کالا

در اینجا به روند واردات کالا از کشورهای دیگر می‌پردازیم که به ما کمک می‌کند تفاوت‌های صادرات و واردات را در روند انجام کار بدانیم.

ادامه مطلب »

مفهوم واردات

اصلی‌ترین تفاوت‌های صادرات و واردات را می‌توان از مفاهیم آن‌ها دریابیم
واردات ، خرید کالاها و خدمات توسط یک کشور از کشورهای دیگر است که برای استفاده داخلی صورت می‌گیرید.

ادامه مطلب »