خدمات - اولین سمینار دعاوی پیمان

اولین سمینار دعاوی پیمان
با حضور مدیران عامل صنایع
مدیران ارشد
صادرکنندگان
وارد کنندگان
پیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
کنسرسیومهای پیمانکاری مورد تایید وزارت صمت
و صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی
و همچنین روسای شورای حل اختلاف و مراجع قضایی صنعتی
و مهمانان ویژه از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
و پیشکسوتان بنام صنایع کشور برگزار گردید.

سرفصل های سمینار :

۱- دعاوی ناشی از تغییرات
دعاوی تغییرات نقشه های اجرایی
دعاوی تغییرات طراحی قطعات
دعاوی تغییرات منضم و غیر منضم به پیمان
دعاوی تغییرات جزیی و‌ عمده
دعاوی تغییرات مربوط به افزایش و‌کاهش مقا(حیطه مجاز تغییرات کمی و‌کیفی)
دعاوی مربوط به دوباره کاری و بم

۲- دعاوی مرتبط با زمان قرارداد
دعاوی تعدیل
ددعاوی تأخیر
دعاوی تضمین
دعاوی توقیف کار توسط اشخاص ثالث و مقامات قانونی

۳- دعاوی مرتبط با منافع
دعاوی سود از دست رفته
دعاوی بالاسری جذب نشده
دعاوی ناشی از بهره برداری
دعاوی اشغال ظرفیت کاری و فرصتهای از دست رفته
دعاوی کاهش راندمان
دعاوی عدم تعیین تکلیف پیمان

۴- دعاوی مرتبط با حیثیت و اعتبار کاری (خسارات معنوی)

به همراه بررسی رویه قضایی، داوری و کارشناسی

اردیبهشت ۱۴۰۲